Na mocy uchwały nr 3/2024
Zarządu PZHGP Okręg Kielce
na kuratora PZHGP Oddział 0184 Włoszczowa
z dniem 28.03.2024 r.
powołany został Sławomir Pająk


Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Informacja o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Sekcji Włoszczowa

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2024

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Włoszczowa PZHGP

dn. 13 kwietnia 2024 r. godzi. 17:00

Budynek PSP ul. Sienkiewicza 45

 

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania ,powitanie przybyłych członków sekcji

2. Odczytanie i przegłosowanie porządku zebrania.

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania ( głosowanie jawne )

4. Wybór komisji Mandatowej ( głosowanie jawne )

5. Wybór komisji Uchwał i Wnisków  ( głosowanie jawne )

6. Stwierdzenie ważność zebrania - protokół komisji mandaowej

7. Przedstawienie stanu finansów sekcji.

8. Przedstawienie sprawozdania prezesa sekcji za rok 2023r.

9. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi sekcji  za rok 2023.

11. Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2024.

12. Wybór komisji skrutacyjnej

13. Wybór prezesa sekcji

14. Wybór zarządu sekcji .

15. Wybór delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału włoszczowa.

16. Wybór komisji lotowej i zegarowej punktu wkładań Włoszczowa.

17. Rozpatrzenie i przegłosowanie wniosków wysuniętych w trakcie zebrania

18. Sprawy różne i  wolne głosy

19. Zakończenie zebrania.

 


Informacja o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Oddziale Włoszczowa

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2024

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  DELEGATÓW

PZHGP ODDZIAŁU WŁOSZCZOWA

dnia 14.04.2024 r. godzina 10:00

Włoszczowa ul. Wigury11

 

Porządek zebrania:

1.Przywitanie delegatów, hodowców i zaproszonych gości.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

- wybór protokolanta.

3.Wybór komisji:

-  mandatowej

-  wnioskowej

4.Złożenie sprawozdań:

- Prezesa oddziału

- V-ce prezesa ds. finansowych

- Komisji rewizyjnej

- Komisji dyscyplinarnej

5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami .

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału za rok 2023.

7. Uchwalenie planu pracy na rok 2024

8. Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2024.

9.. Wybór komisji skrutacyjnej

10. Wybór prezesa oddziału ( do prezesa oddzialu )

11. Wybór komisji skrutacyjnej

12. Wybór zarządu oddziału

13. Wybór komisji rewizyjnej

14. Wybór komisji dyscyplinarnej

15. Wybór delegatów na Okręgowe Walne Zebranie

16. Wybór  przewodniczacych komisji zegarowej i lotowej .

17. Rozpatrzenie i przegłosowanie wniosków wysuniętych w trakcie zebrania.

18. Sprawy rózne i wolne głosy

19. Zakończenie zebrania


Zgrywanie spisów + spisy

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.03.2024

 Dnia 06.04.2024 r (sobota) nastąpi zgrywanie spisów z zegarów elektronicznych (ESK) gołębi dorosłych o godz. 17:00 w sekcjach:

- Włoszczowa

- Secemin

- Przedbórz

- Pkt.Wkł. Dąbie

 Za zgrywanie spisów z zegarów odpowiedzialni Prezesi Sekcji.

 Dodatkowo informuję , że tego samego dnia tj. 06.04.2024 r (sobota) proszę o dostarczenie wszystkich spisów gołębi dorosłych na sezon 2024.

 

 Opłaty dokonywane będą w póżniejszym terminie.

Spisy oddajemy do Skarbników Sekcyjnych.

 - Włoszczowa        – Waloski Damian

 – Secemin             – Augustyniak Robert

 – Przedbórz           – Najmrocki Gabriel

 – Pkt.Wkł.Dąbie     – Barański Łukasz

 Spisy oddajemy w 2 egzemplarzach podbite pieczątką i podpisane przez lekarza weterynarii.

 Pięćdziesiątka gołębi do GMP musi  być na spisie w pierwszej kolejnośći tj. 1-50 zaznaczona literą G.

 Na spisie należy napisać na jakim zegarze będziemy konstantować gołębie np. zegar elektroniczny (nazwa i numer zegara) lub zegar tradycyjny (nazwa i numer zegara). Proszę uwzględnić , iż każda wymiana baterii w zegarze wiąże się ze zmianą nr.zegara.

Na wydruku należy napisać imię i nazwisko hodowcy ,adres i numer telefonu oraz do jakiej sekcji należymy.

 

 Podczas oddawania spisów nie dokonujemy opłat od gołębi ze spisu , opłaty tej dokonamy póżniej .

 


ZEBRANIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.02.2024

Ponowne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału  WŁOSZCZOWA  odbędzie się dn.03.03 2024r

o godz 10:00 miejscowości  NIEZNANOWICE 49 -śWIETLICA.

Proszę o przybycie delegatów


ZEBRANIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.02.2024

W DNIU   25.02.2024r O GODZ:10:00 W LOKALU  PRZY UL. WIGURY 11 WE WŁOSZCZOWIE

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU WŁOSZCZOWA.

WSZYSTKICH  DELEGATÓW PROSI SIĘ O PRZYBYCIE.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> Pokaż wpisy z roku 2024 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2023-2024 <<

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2024


    Plan lotów
    gołębie młode
    sezon 2023